Spanska förkortningar och byråkratiska begrepp

Listan är framtagen i samarbete med spansk Gestoría.

Gestoría
En ”Gestoría” är ett servicekontor som är experter på spanska byråkrati och regler och kan hjälpa till med juridisk rådgivning för problem som du kan möta när du bor i Spanien. De gör det dessutom oftast mycket billigare än vad en advokat skulle gjort. Kika in här för att hitta någon Gestoría i just ditt område.

NIE
Número de Identidad Extranjero – Identitetsnummer för utlänningar
Något du i princip måste ha för att ha en fortsatt framtid i Spanien. NIE är som ett identitetsnummer för utlänningar som inte är medborgare i Spanien. Man behöver det för att kunna köpa saker, såsom bostad, bil mm, men även för att kunna teckna abonnemang, för att få hyreskontrakt och annat. Man kommer med andra ord i princip ingenstans utan det.

NIE kan sökas från Sverige om du inte redan vet att du vill bli recidensia (se nedan), i detta fall måste det sökas på plats i Spanien. I Spanien går man till Policía National. Man kan få hjälp genom Gestoría om man tycker att det är krångligt att söka själv.

I Sverige kan man söka NIE via ambassaden i Stockholm eller via konsulaten i Lund eller Göteborg. Detta kan man dock inte göra om man vill bli residencia (se nedan) på en gång, då måste det sökas på plats i Spanien.

Padrón / empadronamiento
Padrón de Habitantes del Ayuntamiento – Inskrivning i kommun
När man är på plats i Spanien kan man (bör man/ska man) skriva in sig i kommunen. Detta görs på kommunhuset (Ayuntamiento) och kan göras av alla, så länge man har en adress och ett NIE-nummer. Man kan alltså fortfarande vara folkbokförd i Sverige och behöver inte vara residencia för att söka padrón. I Spanien får kommunen bidrag från staten utifrån hur många som bor i kommunen, därför är det viktigt att skriva in sig. Man får som padrón tillgång till, eller rabatt på evenemang ordnade av kommunen.

Tips: Ta hjälp av Gestoría även här.

Residencia
Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión
Om man vistas i Spanien 183 dagar eller mer under ett kalenderår anses man ha sin huvudsakliga bostad där och du skall därmed bli residencia, vilket innebär att du blir skriven i landet och skall betala din (huvudsakliga) skatt där. För att bli residencia skall du kunna försörja dig i landet, alternativt ha en familjemedlem som kan det. Detta är inget man kan välja själv utan är en konsekvens av att vara i landet mer än ovan nämnda 183 dagar.

Återigen, ta hjälp av Gestoría!

När du blir inskriven i Spanien blir du också utskriven från Sverige (du måste själv meddela Skatteverket detta), vilket i sin tur innebär att du inte längre är inskriven i det svenska välfärdssystemet. Istället får du tillgång till spansk sjukvård på samma villkor som de spanska medborgarna.

TIE
Tarjeta de Identidad de Extranjeros – Identitetskort för utlänningar
När man blivit residencia får man ett kort som bevis. Detta skall man alltid ha med sig, tillsammans med giltig ID-handling (nationellt ID-kort eller pass, se nedan). Kallas ibland för ”det gröna kortet” eftersom det ofta är grönt, men jag tycker att det är lite missvisande eftersom jag har sett många TIE i andra färger.

EHIC
European Health Insurance Card – Europeiskt sjukförsäkringskort
EU-kortet som kan beställas hos Försäkringskassan. Med detta kort har du rätt till nödvändig sjukvård inom EU.

När/om man blir residencia skall man istället ha ett TSA (Tarjeta de Sanidad) som är den spanska motsvarigheten till EHIC. Man anmäler sig på närmsta sjukhus för att få ett. Kortet är knutet till SIP (se nedan)

SIP
Sistema de Información Poblacional – Folkhälsoregister
Ett informationsregister där alla har ett eget nummer. Sjukhus och apotek kan härigenom få tillgång till bla. patienternas journaler.

Nationellt ID-kort
Nationellt ID-kort gäller som giltigt identitetskort precis som passet och utfärdas i det land man är medborgare i. Precis som passet gäller det i fem år och söks via polisens passcentral (eller via ambassaden i Madrid om man är i Spanien). Läs mer mer här om fakta och priser.

Tänk på att ditt svenska körkort fungerar som just körkort inom hela EU, men är inte en giltig ID-handling. Om du inte har ett nationellt ID-kort är det passet som gäller. Detta skall alltid finnas tillhands och måste hanteras försiktigt så att man inte blir av med det. I vissa fall kan det fungera med kopior på passet (om man inte alltid vill bära det med sig), men var observant på att en del poliser är nitiska och endast godkänner originalet.

NIF
Número de Identificación Fiscal – Skatteregistreringsnummer
Motsvarar våra organisationsnummer.  Förr kallades det CIF (fram till 2008