Skaffa NIE

NIE-nummer är en form av identitetsnummer för utlänningar som behövs för att tex. köpa fastighet, bil, öppna bankkonto, starta mobilabonnemang eller hyra bostad genom förmedling.

Många anser att det lättaste är att söka NIE på plats i Spanien. Något man bör veta om vad gäller det mesta av byråkratisk karaktär är att åsikter går vitt isär om vad som egentligen gäller. Alla man frågar VET hur det är och alla vet olika. Detta gäller även myndigheter och juridiska instanser. Väldigt mycket verkar vara högst godtyckligt och olika människor har helt olika upplevelser om samma frågor. Allt beror på vem man pratar med. Säkert är i alla fall att processen går snabbast om man är på plats i Spanien, om det är billigare och smidigare är något mer oklart.

Om man i alla fall vill söka på plats så tar man sig till Policia Nacional och står i kö tills man får hjälp att fylla i de blanketter som krävs. Man ska ha med sitt pass, samt kontanter. Beroende på vad man behöver numret till kan man också behöva uppge adress i Spanien, men det är inte alltid fallet. Vill man så kan man också passa på att söka om padron (om man ska stanna länge), vilket innebär att man blir mantalsskriven i kommunen. Fördelen med detta är att man i vissa provinser (olika på olika platser) får avdrag på fastighetsskatt och moms. Man kan också få tillgång till kulturevenemang och annat som ordnas av kommunen och man får rösta i kommunval. Padron kan man söka även om man är fortsatt folkbokförd i Sverige. En annan fördel är att kommunen får bidrag från staten utifrån hur många som är skrivna i kommunen, så det är ett bra sätt att stötta kommunen man bor i.

Om man vill kan man betala någon annan för att lösa allt åt en (om man tex inte pratar spanska själv). Man får då skriva en fullmakt där man ger någon annan rätt att tala i ens eget ställe.

Här i Sverige kan man söka om NIE-nummer (men inte padron) hos Spanska ambassaden i Stockholm eller via konsulaten i Lund och Göteborg. Man ska då skriva ut två blanketter som kallas för EX15 (vilken skall fyllas i innan man kommer till ambassaden eller konsulatet) samt formuläret Modelo 790 som kan fyllas i på plats. Båda blanketterna skall skrivas under på plats inför ambassadör eller konsul. Se upp vad gäller formuläret 790, det sägs att en variant av de man kan ladda ner på nätet är gammal och gäller vapeninnehav. Fråga på ambassaden eller konsulatet så att det blir rätt. Att ansöka om NIE-nummer från Sverige kostar 80 kr och det tar ca 3 veckor innan man får nummer och papper.

Det man ska tänka på är att det formulär man får endast är giltigt i 3 månader. Själva NIE-numret är bestående, men man måste begära ut ett nytt utdrag om man ska göra nytt köp eller liknande mer än 3 månader efter man fått själva pappret. Det är samma sak som gäller när man begär ett utdrag ur tex personregistret här hemma, personnumret är ju det samma, men själva pappret man får ut är bara giltigt en viss tid, sen får man begära ut ett nytt om man behöver igen senare.

Här är en länk till Spanska ambassaden i Stockholm där ni kan läsa mer om och skriva ut blanketter om NIE-nummer. Där finns också svensk översättning så att ni vet att ni fyller i rätt.

Här är en länk till kontaktuppgifter till konsulaten i Lund och Göteborg.