↑ Tillbaka till Flytta till Spanien

Byråkrati vid flytt till Spanien

Spansk byråkrati är inte det lättaste av ämnen att sätta sig in i. Det är en snårig djungel med högar av papper och massvis med stämplar att ta sig igenom. Här på Till Spanien försöker vi bena ut några begrepp och kommer med tips om vad som kan vara bra att förbereda. 

För att vistas en längre tid i Spanien

Om du befinner dig i Spanien i mer än tre månader i rad skall du enligt lag söka residencia. Det är en typ av uppehållstillstånd kan man säga. Tvärtemot vad många tror så är detta ingenting som är frivilligt utan man skall anmäla sin vistelse i landet hos den lokala polisen. För att bli beviljad residencia, alltså få lov att vara i landet mer än 90 dagar, skall man kunna visa att man har en fast månadsinkomst som kommer in på en spansk bank. Minimisumman är 400 euro (i månaden). Man måste också ha en privat sjukförsäkring eftersom man inte får lov att belasta det spanska systemet. Vidare skall man också kunna visa upp personbevis, samt ett hyreskontrakt. Alla papper måste vara översatta till spanska av en godkänd översättare. Vi har fått tips om att Eurogestion Traducciones s.l (Info@eurogestiontraducciones.com) skall vara bra. Sedan tar man med sig alltihop och går till den lokala polisen. Där blir man registrerad som bofast, förutsatt att man uppfyller kraven, och får redan samma dag ett papper som visar att man är resident.

Nu säger säkert många, ”men vänta nu, varför skall jag ha privat sjukförsäkring, en av fördelarna med att vara resident är väl att jag får rätt till spansk sjukvård?” och det är här missuppfattningarna börjar.

Det är nämligen så att denna typ av residencia inte alls ger en några som helst rättigheter, annat än att man får lov att bo här utan att vara illegal. Det är endast ett uppehållstillstånd, som alltså skall sökas då man vill vara i Spanien i mer än 3 månader i streck eller sammanlagt mer än 6 månader på ett år. Den andra typen av residencia som många rör ihop är residencia fiscal, alltså skattemässig hemvist. Det är något annat.

För att få residencia fiscal måste man jobba med ett spanskt arbetskontrakt alternativt ha ett eget, spanskt, företag. Då och först då har man rätt till alla de förmåner med sjukvård och annat som spanjorerna själva har. Man skall då deklarera i Spanien, vilket är en utmaning i sig och som ofta kräver hjälp av en revisor. I kölvattnet av att ha residencia fiscal kommer en mängd andra regler och lagar till som rör just skatter. Instanserna i Spanien samarbetar inte på samma sätt som de svenska, därför måste man oftast anmäla saker på flera olika ställen. Jag rekommenderar starkt att ta hjälp, i alla fall första gången, med allt sådant av någon jurist eller gestoria som kan både svenska och spanska systemet.

Vi har alltså fyra olika saker som alla rör rätten att vistas i Spanien. Observera att man alltid, utan undantag, skall ha med sig originalhandlingar med stämplar, översatta till spanska.

NIE-nummer som är ett identitetsnummer för utlänningar. Detta är det allra första man skaffar. Man behöver det till i princip allt, från att öppna bankkonto till att registrera sig för padron och residencia. Skall man köpa något i Spanien, som en bostad eller en bil, måste man ha sitt NIE-nummer klart. Många kräver även NIE-nummer för att hyra ut bostad på långtidskontrakt. Läs här om hur och var du skaffar NIE-nummer.

Empadronamiento (padron) som är en mantalsskrivning i kommunen. Man behöver inte vara skriven i Spanien och därmed utskriven från Sverige för att få padron. Alla som bor i Spanien, oavsett medborgarskap, är skyldiga att mantalsskriva sig i kommunen där man bor. Utifrån invånarantal i kommunen får denna sedan bidrag från staten. För att få padron skall man ha ett NIE-nummer, sitt pass och ett hyreskontrakt. Man går till kommunhuset, tar en nummerlapp och väntar på sin tur. Sedan tar det bara några minuter för att bli inskriven. Det kostar en mycket liten slant, vi betalade drygt 2 euro för oss alla tre i Fuengirola.

Residencia som ger en rättighet att stanna i Spanien i mer än 90 dagar, dvs ett uppehållstillstånd. Till detta krävs att man har personbevis, spanskt bankkonto, pass, NIE-nummer, bevis på inkomst om minst 400 euro/månaden och ett hyreskontrakt. Man söker residencia hos den lokala polisen.

Residencia fiscal som är den skattemässiga hemvisten. För att få detta krävs, förutom allt som krävs för residencia, att man har ett spanskt arbetskontrakt alternativt spanskt eget företag, samt att man deklarerar i Spanien. När man har fått residencia fiscal har man rätt till spansk sjukvård och allt annat som de spanska medborgarna har rätt till.

Sjukvård

När det gäller sjukvården så vill vi påminna om att man med hjälp av EU-kortet har rätt till fri spansk sjukvård som inte kan vänta. Händer det något medan man är här får man med andra ord söka sig till den allmänna vården som vilken spanjor som helst. Man kan däremot inte gå på vanliga hälsoundersökningar som inte är nödvändiga, det vill säga om man bara vill kolla upp sig lite allmänt sådär.

När/om man blir residencia skall man istället ha ett TSA (Tarjeta de Sanidad) som är den spanska motsvarigheten till EHIC (European Health Insurance Card – Europeiskt sjukförsäkringskort). Man anmäler sig på närmsta sjukhus för att få ett. Kortet är knutet till SIP (se nedan)

SIP
Sistema de Información Poblacional – Folkhälsoregister
Ett informationsregister där alla har ett eget nummer. Sjukhus och apotek kan härigenom få tillgång till bla. patienternas journaler.

Residente eller No residente

Följande text är hämtad ur Sydkusten.es. Du kan också läsa mer om residencia och körkort här och här.  Det främsta frågetecknet vid långvarig vistelse i Spanien är om man ska vara bofast (residente) eller ej bofast (no residente). Skillnaden är främst i vilket land man gör sin självdeklaration. Som medborgare i annat EU-land söker man …

Visa sida »

Skaffa NIE

NIE-nummer är en form av identitetsnummer för utlänningar som behövs för att tex. köpa fastighet, bil, öppna bankkonto, starta mobilabonnemang eller hyra bostad genom förmedling. Många anser att det lättaste är att söka NIE på plats i Spanien. Något man bör veta om vad gäller det mesta av byråkratisk karaktär är att åsikter går vitt …

Visa sida »

Spanska förkortningar och byråkratiska begrepp

Listan är framtagen i samarbete med spansk Gestoría. Gestoría En ”Gestoría” är ett servicekontor som är experter på spanska byråkrati och regler och kan hjälpa till med juridisk rådgivning för problem som du kan möta när du bor i Spanien. De gör det dessutom oftast mycket billigare än vad en advokat skulle gjort. Kika in här för …

Visa sida »